Nieuws

Kent u de verkeersregels nog?

Uit onderzoek blijkt dat 78 % van de Nederlanders de verkeersregels niet kent.

Het is slecht gesteld met de kennis van de verkeersregels bij Nederlandse automobilisten. In mei en juni 2015 is er een onderzoek uitgevoerd door de ANWB waaruit naar voren kwam dat zo’n 78 % de verkeersregels niet kent.

De resultaten komen uit het Nationaal Kampioen Verkeersexamen die onder zo’n 13.500 personen is afgenomen. Wat daar onder meer uit blijkt is dat hoe langer geleden het is dat iemand een examen heeft gedaan, hoe minder kennis iemand bevat. Er zijn meer regels en verkeerssituaties bijgekomen sinds de afgelopen 40/50 jaar.

Mannelijke deelnemers scoorde hoger dan vrouwelijke deelnemers, met een slagingspercentage van 26 % tegenover 18 %.

De ANWB geeft wel aan dat een betere theoretische kennis van de verkeersregels niet automatisch betekent dat iemand beter rijdt. Rijstijl en rijervaring spelen een grote rol bij verkeersveiligheid.

Klik hier voor de huidige verkeersregels.